نرم افزار حسابداری تولیدی فرداد

با نرم افزار حسابداری تولیدی فرداد کنترل های تولید و ورود و خروج محصولات شما افزایش یافته و بهای تمای شده محصول شما به صورت دقیق تر محاسبه می گردد

نرم افزار حسابداری پیمانکاری فرداد

با نرم افزار حسابداری پیمانکاری فرداد قابلیت مدیریت پروژه ها، ثبت هزینه بر اساس قرارداد و محاسبه بهای تمام شده هر پروژه به سادگی و با سرعت بالا انجام می شود

نرم افزار حسابداری خدماتی فرداد

با نرم افزار حسابداری خدماتی فرداد ضمن حفظ و ارتقا روابط تجاری با مشتریان، کلیه عملیات دریافت و پرداخت و فروش خدمات شما، در محیطی کاربرپسند ارائه خواهد شد

نرم افزار حسابداری بازرگانی فرداد

با نرم افزار حسابداری بازرگانی فرداد ضمن اشراف کامل بر کسب و کار، کلیه عملیات روزانه خرید و فروش شما ثبت شده و سود و زیان حاصل از هر مرحله محاسبه می شود

Alternate Text